วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำนิยม (เพชรพระอุมา)

คำนิยม

ชวน หลีกภัย

 (ไพรมหากาฬ เล่ม1)

   นวนิยายเรื่อง 'เพชรพระอุมาของ 'พนมเทียน'เป็นนวนิยายที่ประทับใจของผู้อ่านทุกชนชั้น มีแนวเรื่องแปลกกว่านวนิยายเรื่องอื่นใดในยุคเดียวกัน แม้กระทั่งปัจจุบันยังยากที่จะหานวนิยายไทยเรื่องใดที่เขียนในแนวนี้ หรือเทียบเคียงได้
   พนมเทียน สร้างเรื่อง เพชรพระอุมา ให้อยู่ในใจของผู้อ่านมาเป็นเวลา 37 ปีแล้ว และเชื่อว่าเสน่ห์ของ เพชรพระอุมา จะยังมีอยู่ต่อไปอีกนาน
   การที่สำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรมได้จัดพิมพ์ เพชรพระอุมา เป็นครั้งพิเศษ จึงนับเป็นประโยชน์และเป็นโอกาสดีต่อชนรุ่นหลังที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือชุดนี้
   ผมชื่นชม พนมเทียนในฐานะเป็นผู้ชอบอ่านหนังสือ และเคยอ่านหนังสือของพนมเทียน ผมรักนับถือ พนมเทียน เป็นส่วนตัวในฐานะ พนมเทียนเป็นพี่ชายของเพื่อน
   จึงขอแสดงความยินที่ เพชรพระอุมาได้จัดพิมพ์ใหม่ในโอกาสที่พนมเทียนมีอายุ ครบ 70 ปี และขอแสดงความชื่นชมต่อสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม ที่ช่วยส่งเสริมวรรณกรรมไทยให้งอกงามต่อเนื่องตลอดไป

(นายชวน หลีกภัย)
หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
พุทธศักราช 2544
     

3 ความคิดเห็น: